Ngọc bội treo 3 xu ngọc Miến Điện S255

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 3 xu ngọc Miến Điện ( Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng):7cm x 33cm + Khối lượng: 31g + Ý nghĩa: kích hoạt tài lộc, bình an, may mắn + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe + Giá:360,000 VNĐ

Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 2,8cm x 4cm x 8,6cm + Khối lượng: 250gam – 300gam + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội

Ngọc bội tỳ hưu Hoàng Long S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 3cm x 3cm x 7cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội cầm tay,

Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 4cm x 3cm x 7cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội cầm tay,

Hồ lô treo pha lê nhiều cạnh đa giác,giúp bảo vệ sức khoẻ chống lại bệnh tật, hóa giải sát khí S227

+ Chất liệu và hoàn thiện:Hồ lô treo pha lê nhiều cạnh đa giác( Hồng Kông) + Kích thước (cao x rộng ): 3 cm x 2.5 cm + Khối lượng: 13 gram + Ý nghĩa: Hồ lô treo có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ chống lại bệnh tật, hóa

Phong Thủy Trung Hoa – Vật Phẩm Phong Thủy Trung Hoa – Phong Thủy Trung Quốc – Tư Vấn Phong Thủy