Ngọc bội treo 3 xu ngọc Miến Điện S255

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội treo 3 xu ngọc Miến Điện ( Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng):7cm x 33cm + Khối lượng: 31g + Ý nghĩa: kích hoạt tài lộc, bình an, may mắn + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe + Giá:360,000 VNĐ

Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 2,8cm x 4cm x 8,6cm + Khối lượng: 250gam – 300gam + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội

Ngọc bội tỳ hưu Hoàng Long S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 3cm x 3cm x 7cm + Khối lượng: 150g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội cầm tay,

Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể S546

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội tỳ hưu ngọc Hoàng Long tam thể ( Tân Cương -Hồng Kông) + Kích thước (dày x rộng x cao): 4cm x 3cm x 7cm + Khối lượng: 200g + Ý nghĩa: chiêu tài lộc phát lộc, trừ tà + Cách sử dụng: ngọc bội cầm tay,

Hồ lô treo pha lê nhiều cạnh đa giác,giúp bảo vệ sức khoẻ chống lại bệnh tật, hóa giải sát khí S227

+ Chất liệu và hoàn thiện:Hồ lô treo pha lê nhiều cạnh đa giác( Hồng Kông) + Kích thước (cao x rộng ): 3 cm x 2.5 cm + Khối lượng: 13 gram + Ý nghĩa: Hồ lô treo có tác dụng rất lớn trong việc bảo vệ sức khoẻ chống lại bệnh tật, hóa

Ngọc bội 12 nén vàng, kích hoạt tài lộc,mang lại bình an, may mắn S282

+ Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội 12 nén vàng đá ngọc Miến Điện (Miến Điện-Hồng Kông) + Kích thước (đường kính):4cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: kích hoạt tài lộc,mang lại bình an, may mắn + Cách sử dụng: ngọc bội treo xe +Giá:560,000 VNĐ

Phong Thủy Trung Hoa – Vật Phẩm Phong Thủy Trung Hoa – Phong Thủy Trung Quốc – Tư Vấn Phong Thủy